ಪಡಸಾಲೆ

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಜಾಗ ಪಡಸಾಲೆ. ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಆಟೋಟಗಳು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರದವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸವಿನೆನಪುಗಳು ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. “ನಾ ಕಂಡಂತೆ ಪಡಸಾಲೆ” ಈ ತನ್ನರಹದ ಮೂಲ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s